Mr.Tiến: 0933.345.156 - [email protected]


Học tin học excel: Định dạng ngày tháng không ảnh hưởng tới dữ liệu

Video dưới đây sẽ chỉ dẫn bạn toan trạng thái tháng ngày mà chứ ảnh hưởng đến dữ liệu bên trong suốt, và với thì tạo cạc điều kiện riêng hạng bạn theo mỗi đơn công thức.

Nếu bạn có đơn căn số tri thức căn bản dận Excel, bạn có thể hẵng quen với đơn căn số cư trú ngày, hiện nay như NOW, DATE, … trong suốt video chỉ dẫn nè, chúng ta sẽ với tìm hiểu sâu hơn dận cạc cư trú được toan trạng thái có điều kiện theo cạch bạn muốn nhớ

Học tin học excel: Định trạng thái tháng ngày chứ ảnh hưởng đến dữ liệu

Vũ Phong

Học tin học excel: Định dạng ngày tháng không ảnh hưởng tới dữ liệu
Đánh Giá Bằng Cấp