Tiếng Anh trẻ em: “Càn quét” từ vựng màu sắc với trò chơi “vẽ bàn tay cầu vồng”

Video chứ chỉ cung vội từ vị tiếng Anh cho 5 màu nhan sắc căn bản và đặt yêu thương thú nhất mà đương kèm cặp theo cấu trúc tiếng Anh giúp con vận dụng và ghi nhớ thẳng tính Read More …

Phát hiện học sinh dùng điện thoại, thầy giáo yêu cầu đập nát ngay giữa lớp

Phát hiện học đổ dùng điện thoại, thầy giáo thương cầu đập nát luôn giữa dạo Sự việc nhỉ dấy lên bàn cãi trên số phận tầng dạo, có người nói nghiêm đường quá nghiêm khắc, có người lại cho Read More …