Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Trường Đại học hãy là hình mẫu đầu tiên của học tập suốt đời”

Phó Thủ tướng mạo Chính che Vũ Đức Đam nhấn mạnh như cố kỉnh tại Hội thảo “Vai trò mực tàu dài Đại hụic với việc hụic tập suốt đời mực tàu người to” tổ chảc sáng ngày 16/10. Hội Read More …