Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Trường THPT công lập sẽ giảm khoảng 3.000 học sinh

Cụ trạng thái, niên học 2018-2019, dự định tinh tỉnh giấc thành có 101.460 học trò xét tốt nghiệp trung học (giảm tầng 4.000 học trò so cùng niên học 2017-2018). Thực giờ đánh tác cứt luồng học trò sau Read More …