Hệ thống trường MN Song ngữ E-Life Kindergarten: Đẩy mạnh dạy học phân hóa và tích hợp

E-Life Kindergarten thiết kế chương trình dạy học phân hóa Hệ thống Trường Mầm non Song thứ E-Life Kindergarten đặng đầu tư đồng bộ, bài bản bởi vì E-Life Group và đặng bảo trợ phắt bình diện chuyên khuơ bởi Read More …

Đẩy mạnh chương trình phối hợp giữa các đơn vị với Hội Khuyến học

Các đơn vị họp bàn đẩy bạo phong trào học tập suốt đời Vừa qua, cược họp giữa Thường thường trực Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đồng danh thiếp đơn vị hử ký kết Chương đệ trình kết Read More …