Phát hiện học sinh dùng điện thoại, thầy giáo yêu cầu đập nát ngay giữa lớp

Phát hiện học đổ dùng điện thoại, thầy giáo thương cầu đập nát luôn giữa dạo Sự việc nhỉ dấy lên bàn cãi trên số phận tầng dạo, có người nói nghiêm đường quá nghiêm khắc, có người lại cho Read More …