Học trò cố GS. TS Trần Văn Khê mang sân khấu hóa lịch sử đến trường học

Ngày 14/10, tại trường học làm bằng cấp 3 có hồ sơ gốc Ten-lơ-man, TPHCM nhỉ diễn ra nhát ngoại khóa đặc biệt “Vinh danh văn hóa đồng hành ta đồng học đường” trong suốt chủ đề “Hồn lẻ quốc Read More …