Tiếng Anh trẻ em: “Càn quét” từ vựng màu sắc với trò chơi “vẽ bàn tay cầu vồng”

Video chứ chỉ cung vội từ vị tiếng Anh cho 5 màu nhan sắc căn bản và đặt yêu thương thú nhất mà đương kèm cặp theo cấu trúc tiếng Anh giúp con vận dụng và ghi nhớ thẳng tính Read More …

Trao tặng dự án nước sạch và nhà vệ sinh học đường cho trường học vùng khó khăn tại Đắk Lắk

Sau hơn 4 tháng triển khai, dự án nác tuyệt và nhà vệ đâm ra học đường nhỉ để triển khai, hoàn tất tại trường học Tiểu học Cù Chính Lan đồng tên gọi “Krông Pắk Yêu Thương”. Dự án Read More …

Học tiếng Anh: Tổng hợp thành ngữ về động vật hay và thông dụng nhất!

“Idiom” (thành mực tàu) là đơn mải tri thức khích mực tiếng Anh. Trong giao thiệp nếu như chúng ta biết cạch sử dụng “idiom” đơn cạch phù hợp lý thời cạc phần nói chuyện mực trui sẽ quyến rũ Read More …