Mr.Tiến: 0933.345.156 - [email protected]


Trường Đại học Kinh tế Huế đón nhận cờ thi đua của Chính phủ

Phát bảo tại đại hồi lỡi, PGS. TS. Trần Văn Hòa – Bí thơ từ Đảng ủy, Hiệu hết dài ĐH Kinh tế Huế thoả nêu cao vai trò ngữ nghề nghiệp nhà giáo đồng thì nhấn bạo: “Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo năm nay đối xử đồng dài ta tiến đánh vết đơn trói buộc mốc xì lịch sử quan yếu ngữ nhà dài. Đó là quá đệ 50 năm xây dựng và phát triển và nhỡ trọn.# 16 năm ban bố quyết định ngữ Thủ tướng mạo Chính đậy phắt vách lập dài ĐH Kinh tế Huế; đồng sự trẻ trung, năng động, hẹp máu nóng ngữ tập thể cán bộ nhân viên trong suốt rặt dài.

Với nhân cách là đơn dài giáo dục vách viên, dài ĐH Kinh tế thoả có những bước phát triển mau chóng, chắc chắn trong suốt đào tạo, nghiên cứu khoa học, cộng tác quốc tế, xây dựng hàng ngũ và tăng cường cơ sở vật chất phục mùa đào tạo, thoả khẳng định lực vươn dậy bạo mã ngữ đơn am tường giáo dục trẻ trung, năng động, sáng tạo”.

Cũng trong suốt đại hồi lỡi, Trường ĐH Kinh tế – ĐH Huế cũng thoả vinh hạnh rước dìm cờ thi đua ngữ Thủ tướng mạo Chính đậy vì thoả hoàn tất xuất sắc, rặt diện nhiệm mùa tiến đánh tác lam bang cap 3 that 100 và đào tạo, dẫn đầu trong suốt phong trào thi đua thương nác niên học 2016 – 2017 ngữ Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (phải) giao cờ thi đua ngữ Chính đậy cho Hiệu hết nhà dài (trái)
Ông Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (phải) giao cờ thi đua ngữ Chính đậy cho Hiệu hết nhà dài (trái)

Giám đốc ĐH Huế cũng thoả biếu giấy khen cho 2 cá nhân chủ nghĩa bảo vệ luận án Tiến sĩ trước thì hạn; 34 cá nhân chủ nghĩa đạt giải thơ từởng vội vàng nhà nác, quốc tế; 156 cá nhân chủ nghĩa và 6 đội nghiên cứu thoả có tiến đánh đệ khoa học đăng trên tập san khoa học quốc tế có uy tín.

Bạch Châu – Đại Dương

Trường Đại học Kinh tế Huế đón nhận cờ thi đua của Chính phủ
Xếp Hạng: 2/10 - 1(đánh giá)