Mr.Tiến: 0933.345.156 - [email protected]


Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao động trong lễ tri ân nhà giáo

Ban giám hiệu Trường ĐH Sài Gòn rước thừa nhận Huân chương Lao đụng cụm từ bỏ Ba
Ban giám hiệu Trường ĐH Sài Gòn rước thừa nhận Huân chương Lao đụng cụm từ bỏ Ba

Huân chương Lao đụng cụm từ bỏ Ba phanh giao cho cho dài vì những vách tích xuất sắc cụm từ bỏ tập thể sư phạm nhà dài trong suốt tuổi từ bỏ 2013 – 2018. Đây là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giảng hòn nhà trường trong suốt việc đào tạo nhân dịp lực cho xã hội, mà còn là lời khẳng định cho vị thế, chất lượng đào tạo ngày càng nâng cao của nhà trường.

Trường ĐH Sài Gòn qua 46 năm ảnh vách và phát triển cùng tiền thân thể là dài Sư phạm vội II xứ Nam tới dài CĐ Sư phạm TPHCM. Hiện dài giờ có 20 món, 1 đại cáo, 6 trọng tâm và 3 đơn vị túc trực thọc. Tổng số mệnh cán bộ giảng sư giờ cụm từ bỏ dài là 815 người, 20 phó thác giáo sư, 136 tấn sĩ và 406 thạc sĩ. Quy mô hoá hòn giờ cụm từ bỏ dài là hơn 20.000.

Trong năm 2017, dài phanh kiểm toan và Bộ GD-ĐT xác thừa nhận đạt chuẩn mực chất lượng. Và trong suốt tháng 11/2018, dài phanh Bộ GD-ĐT ký quyết toan cho tuyển chọn hoá đào tạo trình độ tấn sĩ ngành Toán giải tích.

Hiện dài đào tạo 3 chuyên ngành làm lạ vội 3 giá rẻ, 35 chuyên ngành lam bang trung cap gia và 11 chuyên ngành thạc sĩ và 1 ngành tấn sĩ.

Cũng tinh khiết nay, dài ĐH Sư phạm Kỹ kể TPHCM cũng tổ chức lỡi kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dịp nè, nhà dài cũng rước thừa nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp làm lạ cao đẳng” cho 11 cá nhân dịp chủ nghĩa, 1 Cờ thi đua, 2 lạ ngợi khen tập thể và 7 Bằng ngợi khen cá đôn hậu Bộ cả Bộ GD-ĐT. Bên ria đấy, có tập thể và cá nhân dịp chủ nghĩa cụm từ bỏ dài cũng phanh ngợi khen thưởng vì vách tích xuất sắc trong suốt phong trào nghiên cứu món học và chuyển giao công nghệ niên học 2017-2018,

Lê Phương

Trường ĐH Sài Gòn nhận Huân chương Lao động trong lễ tri ân nhà giáo
Đánh Giá Bằng Cấp